بازگشت به صفحه کامل

دکتر کریم نادری مهدیی

دکتر کریم نادری مهدیی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام و نام خانوادگی

دکتر کریم نادری مهدیی

Karim NaderiMahdei

سمت

ریاست دانشکده

Dean

پست الکترونیکی

knadery@yahoo.com

Email

تلفن دفتر

081-3622-5607

TEL

تحصیلات

دکتری تخصصی - دانشیار توسعه روستایی و کشاورزی

Ph.D - Associate Professor

ساعات حضور

یک شنبه-سه شنبه-چهارشنبه(غیر ثابت)

 

رزومه

جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید

CV