معرفی ریاست دانشکده

ریاست فعلی دانشکده بر عهده جناب آقای دکتر کریم نادری مهدیی، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دارای دکتری تخصصی رشته توسعه کشاورزی، فارغ التحصیل از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دارای مرتبه علمی دانشیار و با انتشارات علمی حدودا 150 مورد دارای سابقه استخدامی حدودا 13 سال قرار دارد. ایشان از سال 1395 تاکنون عهده‌دار این پست در دانشکده بوده‌اند.

 

    نام ونام خانوادگی :دکتر کریم نادری مهدیی

   تحصیلات:دکتری تخصصی - دانشیار توسعه روستایی و کشاورزی

   پست الکترونیکی:Email: knadery@yahoo.com

  ارتباط از طریق پیام رسان ایتا: kNaderiM1976@