تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شهید آیت الله دکتر محمد مفتح

  - مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی...وب سایت»

آیت الله العظمی آخوند ملا حسین قلی شوندی درجزینی همدانی...ادامه»

- آیت الله العظمی شیخ العراقین

- آیت الله العظمی آخوند ملا علی معصومی وفسی همدانی...ادامه»

- آیت الله العظمی ثابتی

- آیت الله میرزا محمود انواری

- آیت الله دکتر محمد مفتح...ادامه»

- خواجه رشید الدین فضل الله همدانی
 
- قوام الدین ابوالقاسم درگزینی

- جلال الدین درگزینی

-عبید زاکانی(اهل روستای زاکان)از ادیبان بنام