اخبار

*بسیار مهم*اطلاعیه فعالیت غیرحضوری دانشکده مدیریت و حسابداری   با عنایت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا ودرراستای  اجرای بخشنامۀ شمارۀ 374899 مورخ 27/08/99 ریاست محترم سازمان...

شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها