مسیرهای ارتباطی با مسئولان دانشکده در ایام دورکاری

مسیرهای ارتباطی با مسئولان دانشکده در ایام دورکاری


دانشجویان محترم دانشکده مدیریت و حسابداری جهت ارتباط با مسئولان دانشکده می‌توانند از طریق مسیرهای ارتباطی ذیل اقدام فرمایند:
 

 

مسیرهای ارتباطی با مسئولان دانشکده مدیریت و حسابداری در ساعات کاریِ (ساعت 8 الی 14) ایام دورکاری

 

سمت

نام مسئول

مسیر ارتباطی

ریاست دانشکده

دکتر کریم نادری مهدیی

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @KNaderiM1976 و ایمیل knadery@gmail.com

معاون آموزشی دانشکده

دکتر علی اصغری صارم

ارسال پیام به پیام‌رسان ایتا به آی دی  @aasarem و ایمیل a.sarem@basu.ac.ir

سرپرست گروه آموزشی حسابداری

دکتر کریم نادری مهدیی

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @KNaderiM1976 و ایمیل knadery@gmail.com

سرپرست گروه آموزشی مدیریت

دکتر علی اصغری صارم

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی  @aasarem و ایمیل a.sarem@basu.ac.ir

استاد راهنمای رشته مدیریت بازرگانی

دکتر مصطفی رضایی راد

ارسال پیام در پیام‌رسان واتس‌آپ به شماره ۰۹۱۸۰۱۷۴۴۹۰

استاد راهنمای رشته مدیریت دولتی

دکتر علی اصغری صارم

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی  @aasarem و ایمیل a.sarem@basu.ac.ir

استاد راهنمای رشته مدیریت صنعتی ورودی‌های 97 و ماقبل

دکتر محمد رحمانی

ارسال پیام به آدرس ایمیل rahmani.mgt@gmail.com

استاد راهنمای رشته مدیریت صنعتی ورودی‌های 98 و بعد از آن

دکتر امیرحسین رهبر

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی  @a_h_Ra

کارشناس آموزش و کارشناس گروه

مسلم اکبری

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Akbari6466 و تماس با شماره 08136225627  داخلی 1

متصدی دبیرخانه

علیرضا ولی کمال

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Alirezavalikamal تماس با شماره 09183076100 و 08136225627  داخلی 3

مسئول امور عمومی

حمیدرضا قاسملو

ارسال پیام در پیام‌رسان واتس‌آپ به شماره 09187162760

مسئول امور دانشجویی

علیرضا ولی کمال

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Alirezavalikamal تماس با شماره 09183076100 و 08136225627  داخلی 3

مسئول پشتیبانی فنی از درس‌افزار و ادوبی کانکت

حمیدرضا قاسملو

ارسال پیام در پیام‌رسان واتس‌آپ به شماره 09187162760

مسئول روابط عمومی

علی رضائی ضیائی

تماس با شماره همراه 09183157248