اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویانی که موفق به ارائه مدارک در ثبت‌نام اینترنتی نشده‌اند.

اطلاعیه مهم درخصوص دانشجویانی که موفق به ارائه مدارک در ثبت‌نام اینترنتی نشده‌اند.


اطلاعیه بسیار مهم درخصوص دانشجویانی که موفق به ارائه مدارک در ثبت‌نام اینترنتی نشده‌اند.به اطلاع دانشجویانی که در زمان ثبت‌نام اینترنتی دارای نقص مدرک بوده و  پذیرش و ثبت‌نام آن‌ها به صورت مشروط انجام شده است، می‌رساند در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه کسری مدارک اقدام و تصویر آن را در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Akbari6466 و اصل آن را به آدرس پستی دانشکده ارسال کنند تا پس از بررسی، پذیرش آنان نهایی گردد. 

 

دانلود تعهد نامه کسری مدارک