بازگشت به صفحه کامل

تقویم_آموزشی نیم‌سال 3971

تقویم_آموزشی نیم‌سال 3971


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تقویم_آموزشی نیم‌سال 3971 دانشجویان گرانقدر به تاریخ‌های مهم حذف_اضطرای، ارزشیابی_اینترنتی_اساتید و درخواست_تغییر_رشته توجه مضاعف داشته باشند.

تقویم_آموزشی نیم‌سال 3971
دانشجویان گرانقدر به تاریخ‌های مهم حذف_اضطرای، ارزشیابی_اینترنتی_اساتید و درخواست_تغییر_رشته توجه مضاعف داشته باشند.