اساتید دانشکده

مصطفی رضایی راد

مصطفی رضایی راد

مصطفی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خدیجه گودرزی تأثیر هوش رقابتی مدیران بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان کارشناسی ارشد 1398/11/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاریابی بین الملل 2515085 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1403/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
بازاریابی بین المللی 2513103 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1403/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1403/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
بازرگانی بین المللی 2513097 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) 1403/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1403/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
زبان تخصصی (2) 2513099 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1403/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1402
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1402/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تجارت الکترونیک 2513105 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) 1402/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
زبان تخصصی (1) 2513098 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1402/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
زبان تخصصی (1) 2515070 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1402/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
بازاریابی بین المللی 2513103 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بازرگانی بین المللی 2513097 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زبان تخصصی (2) 2515071 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زبان تخصصی (2) 2513099 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آشنایی با قوانین کسب و کار 2513090 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تجارت الکترونیک 2513105 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
زبان تخصصی (1) 2515070 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4