آن دسته از دانشجویان دانشکده که به دلیل شرکت در مراسم اربعین حسینی در کشور عراق در بازه زمانی برگزاری آزمون های پایانی ترم تابستان، از شرکت در آزمون بازمانده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۱۸ شهریور مشخصات کامل دانشجویی (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی و نیز شماره همراه جهت اطلاع رسانی به دانشجو به منظور هماهنگی زمان و مکان برگزاری مجدد آزمون) و نیز نام و نام خانوادگی استاد مربوطه (به دلیل اشتراک نام دروس عمومی) را برای آقای اکبری ارسال کنند.
 
معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری