فوق برنامه

انجمن های علمی-دانشجویی

                     طبق تاکید و اظهار نظرهای اکثر کارشناسان، آموزش، بدون پژوهش و کار تیمی معنا ندارد و انجمن های علمی به عنوان تشکل‌های علمی در جهت نیل به این امر توانایی‌هایی زیادی داشته و دارند. در این نهادها، آموزش در کنار پژوهش قرار گرفته و با فعالیت‌های تیمی و گروهی در جهت تربیت صحیح علمی گام برداشته می‌شود.

 الف) آموزشی: آموزش به عنوان مهمترین کارکرد دانشگاه نقش بسزایی در تربیت علمی دانشجویان دارد. دانشجویان با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مهارتی ـ کاربردی و تخصصی که نیاز بازار کار می‌باشد می‌توانند در این جهت حرکت کرده و یا با برگزاری کلاس‌های تقویتی، حل تمرین، نرم‌افزارهای مرتبط، کارگاه‌های آموزشی و کارشناسی ارشد، در بحث آموزش دخیل شده و در گروه‌های جمعی به فعالیت‌ آموزشی بپردازند.

 ب) فعالیت‌های ترویجی: فعالیت‌های ترویجی غالب فعالیت‌های انجمن‌های علمی را شامل می‌شود همانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی ... این گونه فعالیت‌ها از اهمیّت بالایی در توسعه و ترویج یافته‌های علمی در میان دانشجویان برخوردار است ولی  کم توجهی به پتانسیل علمی این برنامه‌ها تنها فقط به عنوان کار اجرایی برای دانشجویان محسوب می‌شود که توصیه می‌گردد در این گونه برنامه‌ها با کمک گروه و دانشگاه بار علمی مناسبی نیز برخوردار گردد.

          شایان ذکر است که یکی از مصادیق ارتباط با صنعت، بازدیدهای علمی است که انجمن های علمی می‌توانند در این سفرهای علمی، این حوزه از فعالیت انجمن های علمی را به انجام رسانند.

  • ـ فعالیت‌های پژوهشی، علمی، تحقیقاتی
  • ـ برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی
  • ـ برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها ـ سخنرانی‌ علمی و جشنواره‌ها و ...
  • ـ نشست‌های تخصصی
  • ـ مسابقات علمی
  • ـ نمایشگاه
  • ـ تألیف کتاب
  • ـ چاپ مقالات علمی در مجلات علمی خارج و داخل کشور


       در حال حاضر انجمن علمی مدیریت و انجمن حسابداری در دانشکده فعال می باشند که در ذیل به نمونه ای از فعالیت ها اشاره شده است.

انجمن علمی حسابداری:
سردبیر:

انجمن علمی مدیریت:
سردبیر: