مسیرهای ارتباطی با مسئولان دانشکده

مسیرهای ارتباطی با مسئولان دانشکده


دانشجویان محترم دانشکده مدیریت و حسابداری جهت ارتباط با مسئولان دانشکده می‌توانند از طریق مسیرهای ارتباطی ذیل اقدام فرمایند:

 

 

مسیرهای ارتباطی با مسئولان دانشکده مدیریت و حسابداری در ساعات کاریِ (ساعت 8 الی 14) ایام دورکاری

 

سمت

نام مسئول

مسیر ارتباطی

ریاست دانشکده

دکتر  رضا رحمتی

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @RezaRahmatii

معاون آموزشی دانشکده

دکتر علی اصغری صارم

ارسال پیام به پیام‌رسان ایتا به آی دی  @aasarem و ایمیل a.sarem@basu.ac.ir

سرپرست گروه آموزشی حسابداری

دکتر رضا رحمتی

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @RezaRahmatii

سرپرست گروه آموزشی مدیریت

دکتر علی اصغری صارم

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی  @aasarem و ایمیل a.sarem@basu.ac.ir

استاد راهنمای رشته مدیریت بازرگانی

دکتر مصطفی رضایی راد

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Mostafaradd

استاد راهنمای رشته مدیریت دولتی

دکتر علی اصغری صارم

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی  @aasarem و ایمیل a.sarem@basu.ac.ir

استاد راهنمای رشته مدیریت صنعتی

دکتر امیرحسین رهبر

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی  @a_h_Ra

کارشناس آموزش و کارشناس گروه

مسلم اکبری

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Akbari456 و تماس با شماره 08136228025 

متصدی دبیرخانه

علیرضا ولی کمال

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Alirezavalikamal تماس با شماره 09183076100 و 08136225627  داخلی 3

مسئول امور عمومی

حمیدرضا قاسملو

ارسال پیام در پیام‌رسان واتس‌آپ به شماره 09187162760

مسئول امور دانشجویی

علیرضا ولی کمال

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آی دی @Alirezavalikamal تماس با شماره 09183076100 و 08136225627  داخلی 3

مسئول پشتیبانی فنی از درس‌افزار و ادوبی کانکت

حمیدرضا قاسملو

ارسال پیام در پیام‌رسان واتس‌آپ به شماره 09187162760

مسئول روابط عمومی

علی رضائی ضیائی

ارسال پیام در پیام‌رسان ایتا به آدرس @Rezai88