بازگشت به صفحه کامل

تغییر انتخاب واحد

تغییر انتخاب واحد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بررسی مجدد انتخاب واحد توسط دانشجویان

به علت تغییرات اعمال شده در انتخاب واحد توسط مدیران گروه دانشجویان گرامی انتخاب واحد خود را بررسی نموده و در صورت نیاز به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.