گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی اشتغال به تحصیل


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به اينکه تعداد گواهى هاى مورد درخواست دانشجو در يک نيمسال و برخى موارد در طول تحصيل محدود است توصيه مى‌شود دانشجويان عزيز فقط در صورت نياز اقدام به ثبت درخواست نمايند.

درخواست گواهی(اینترنتی): شنبه ها و دوشنبه ها
دریافت گواهی مربوطه(آموزش دانشکده): دوشنبه ها و چهارشنبه ها

گواهی اشتغال به تحصیل


%%control:BizFormControl?tahsil1%%