گروه آموزشی حسابداری

گروه آموزشی حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رشته حسابداری

رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور در امر برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده است. نیاز گسترده کشور به منابع مالی، کارشناسان حسابداری و حسابرسی، اهمیت کنترل دقیق و مضاعف تأمین اطلاعات مالی صحیح و به موقع و قابل اتکاء برای تصمیم گیری ها و نیز طراحی و اجرای الگوهای پیشرفته  حسابداری، از جمله دلایل تاسیس این رشته  است. تعداد واحد درسی این دوره 134 واحد است.

گروه های آموزشی

حسابداری

مقطع لیسانس: گرایش حسابداری (روزانه و شبانه)(پسر)

سرپرست گروه: آقای دکتر

کارشناس گروه: آقای مسلم اکبری


*************************************************************************************