کمیته همفکری توسعه دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

کمیته همفکری توسعه دانشکده مدیریت و حسابداری رزن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین جلسه کمیته همفکری توسعه دانشکده مدیریت و حسابداری رزن با حضور نماینده محترم مردم شریف شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی و با حضور مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده های اقماری جناب آقای دکتر بنی اردلان و مسئولین اجرایی شهرستان برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته همفکری توسعه دانشکده مدیریت و حسابداری رزن با حضور نماینده محترم مردم شریف شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی و با حضور مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده های اقماری جناب آقای دکتر بنی اردلان و مسئولین اجرایی شهرستان برگزار گردید