کسب رتبه سوم سیزدهمین رویداد" ایده پارک" پارک علم و فن آوری همدان

کسب رتبه سوم سیزدهمین رویداد" ایده پارک" پارک علم و فن آوری همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بندیوسیله موفقیت دانشجوی گرامی جناب آقای محمد صادق اسلامی را در کسب رتبه سوم در سیزدهمین رویداد "ایده پارک " پارک علم و فناوری استان همدان با موضوع "کسب و کار فردای من" را تبریک عرض می نماییم. از طرف ریاست و کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

بندیوسیله موفقیت دانشجوی گرامی جناب آقای محمد صادق اسلامی را در کسب رتبه سوم در سیزدهمین رویداد "ایده پارک " پارک علم و فناوری استان همدان با موضوع "کسب و کار فردای من" را تبریک عرض می نماییم.
از طرف ریاست و کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری رزن