پیگیری مشکلات دانشکده

پیگیری مشکلات دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای پیشبرد مطلوب امور و پیگیری مسایل دانشکده جناب اقای دکتر علی عربی ، جناب اقای دکتر بنی اردلان و جناب آقای دکتر نورانی مقدم در دانشکده حضور یافتند

در راستای  پیشبرد مطلوب امور و پیگیری مسایل دانشکده جناب اقای دکتر علی عربی ، جناب اقای دکتر بنی اردلان و جناب آقای دکتر نورانی مقدم در دانشکده حضور یافتند