پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت روز دانشجو

پیام ریاست محترم دانشکده به مناسبت روز دانشجو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

16آذر سال 1332 نشانگر تحول خواهی و تاثیرگذاری قشر همیشه پویای دانشجویی است که اکنون ثمره تحول خواهی دانشجویی بیش از نیم قرن در کشور ساری و جاری است. این شور و شعور دانشجویی نمادی در اعتباربخشی و عزت نهاد دانشگاه است و منجر به توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه شده است.این روز را صمیمانه به دانشجویان عزیز دانشکده و مراکز آموزشی شهرستان تبریک عرض می نمائیم و معقتدیم که ۱۶ آذر یک چراغ روشنگر و الهام بخش برای رشد فردی و جمعی دانشجویان و حرکت تکاملی در مسیر رسیدن به قله‌های افتخار علمی و اخلاقی است. لذا جایگاه این جویندگان علم و مدبران جوان به عنوان"رکن اصلی دانشگاه" را پاس میدرایم. روابط عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا

16آذر سال 1332 نشانگر تحول خواهی و تاثیرگذاری قشر همیشه پویای دانشجویی است که اکنون ثمره تحول خواهی دانشجویی بیش از نیم قرن در کشور ساری و جاری است. این شور و شعور دانشجویی نمادی در اعتباربخشی و عزت  نهاد دانشگاه است و منجر به توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه شده است.این روز را صمیمانه به دانشجویان عزیز دانشکده و مراکز آموزشی شهرستان تبریک عرض می نمائیم و معقتدیم که ۱۶ آذر  یک چراغ روشنگر و الهام بخش برای رشد فردی و جمعی دانشجویان و حرکت تکاملی در مسیر رسیدن به قله‌های افتخار علمی و اخلاقی است. لذا جایگاه این جویندگان علم و مدبران جوان  به عنوان"رکن اصلی دانشگاه" را پاس میدرایم.
 

روابط عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بوعلی سینا