هزینه خوابگاه

هزینه خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مبلغ و شماره حساب

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند هزینه خوابگاه سال تحصیلی 931 برای هر ترم 170 هزار تومان می باشد ، مبلغ را به شماره حساب 2413060462 بانک تجارت بنام دانشکده مدیریت و حسابداری رزن واریز نموده و فیش را تحویل امور دانشجویی نمایند.