معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


 

       معاونت آموزشی 

      نام : علی اصغری صارم

      سمت : معاون آموزشی، مدیر گروه مدیریت و استاد راهنمای مدیریت دولتی
       تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت گرایش منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس
      تلفن:  5607-3622-081
     ایمیل:(Email)
     جهت دریافت رزومه کلیک نمایید