مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دومین مرحله مسابقه کتاب خوانی از مجموعه آثار استاد شهید مطهری با موضوع آزادی انسان....

دومین مرحله مسابقه کتاب خوانی از مجموعه آثار استاد شهید مطهری با موضوع آزادی انسان برگزار گردید.
نفرات برتر:
1- محمد صادق اسلامی
2-جعفر مخدومی
3-سید ایمان روزگار
4-شاکر محمدی