قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ضمن عرض تبریک به دانشجویان جدیدالورود به اطلاع می رساند دانشجویانی که از مسیرهای دور برای ثبت نام مراجعه می نمایند وسایل شخصی جهت اسکان در خوابگاه به همراه داشته باشند.

ضمن عرض تبریک به دانشجویان جدیدالورود به اطلاع می رساند دانشجویانی که از مسیرهای دور برای ثبت نام مراجعه می نمایند وسایل شخصی جهت اسکان در خوابگاه به همراه داشته باشند.