قابل توجه بدهکاران خوابگاه

قابل توجه بدهکاران خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویانی که بابت خوابگاه بدهکار می باشند ، حداکثر تا تاریخ 13/6/93 نسبت به واریز وجه اقدام و فیش واریزی را به شماره 08136225607 فکس نمایند . در غیر این صورت سیستم سما دانشجویان بدهکار غیر فعال خواهد شد. پاسخگویی به سوالات : 08136225627

دانشجویانی که بابت خوابگاه بدهکار می باشند ، حداکثر تا تاریخ 13/6/93 نسبت به واریز وجه اقدام و فیش واریزی را به شماره  08136225607 فکس نمایند .
 در غیر این صورت سیستم سما دانشجویان بدهکار غیر فعال خواهد شد. پاسخگویی به سوالات : 08136225627