فینال مسابقات فوتسال

فینال مسابقات فوتسال


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به گزارش مسئول محترم تربیت بدنی دانشکده فینال مسابقات فوتسال جام سردار شهید حاج حسین همدانی در سالن 2000 نفری شهید مفتح رزن با حضور جمعی از مسئولین محترم شهرستان رزن و ریاست محترم دانشکده برگزار و تیم بیستون به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش مسئول محترم تربیت بدنی دانشکده فینال مسابقات فوتسال جام سردار شهید حاج حسین همدانی در سالن 2000 نفری شهید مفتح رزن با حضور جمعی از مسئولین محترم شهرستان رزن و ریاست محترم دانشکده برگزار و تیم بیستون به مقام قهرمانی دست یافت.


این مسابقات با حضور 14 تیم به صورت حذفی  (دور اول) و دوره ای برگزار شد و در پایان به تیمهای اول و دوم جوایز و حکم قهرمانی اهداء گردید.