عرض تبریک

عرض تبریک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدی فر را به عنوان سرپرست دانشگاه بوعلی سینا تبریک عرض کرده، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماییم.

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدی فر را به عنوان سرپرست دانشگاه بوعلی سینا تبریک عرض کرده، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماییم.