شرایط تخصیص خوابگاه

شرایط تخصیص خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

خوابگاه به دانشجویان روزانه غیر بومی استان همدان تعلق می گیرد (و در صورت امکان سایر دانشجویان با اولویت روزانه و دوری مسیر اسکان داده خواهد شد).

خوابگاه به دانشجویان روزانه غیر بومی استان همدان تعلق می گیرد (و در صورت امکان سایر دانشجویان با اولویت روزانه و دوری مسیر اسکان داده خواهد شد).