شیخ الرئیس ابن سینا، ‌معروف به ابوعلی سینا

شیخ الرئیس ابن سینا، ‌معروف به ابوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

زندگی نامه و دیدگاه ابوعلی سینا و صدر المتالهین در خصوص علم الهی

روز اول شهریورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا ستاره پرفروغ عرصه طب در ایران ، روز پزشک نامیده شده است.

جهت دریافت فایل زندگی نامه و دیدگاه ابوعلی سینا و صدر المتالهین در خصوص علم الهی به لینک پایین مراجعه نمایید.