ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام و نام خانوادگی

دکتر کریم نادری مهدیی

Karim NaderiMahdei

سمت

ریاست دانشکده

Dean

پست الکترونیکی

Email: knadery@yahoo.com

Telegram: @KNaderiM1976

تلفن دفتر

081-3622-5607

TEL

تحصیلات

دکتری تخصصی - دانشیار توسعه روستایی و کشاورزی

Ph.D - Associate Professor

ساعات حضور

یک شنبه-دو شنبه (غیر ثابت)-چهارشنبه

 

رزومه

جهت مشاهده رزومه کلیک نمایید

CV