رزرو غذا

رزرو غذا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویانی که کارت تغذیه دارند جهت رزرو غذا اقدام نمایند در غیر این صورت به هیچ عنوان غذای روز فروش داده نخواهد شد.

دانشجویانی که کارت تغذیه دارند جهت رزرو غذا اقدام نمایند در غیر این صورت به هیچ عنوان غذای روز فروش داده نخواهد شد.