دکتر امیرحسین رهبر

دکتر امیرحسین رهبر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


Amir Hossein Rahbar
نام و نام خانوادگی:امیرحسین رهبر


Ph.D in Futures studies from University of Tehran, Faculty of Management
تحصیلات: دکترای تخصصی آینده پژوهی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


رایانامه:

A.H.Rahbar@ut.ac.ir

علایق تحقیقاتی: مطالعات اسلامی در مدیریت و آینده پژوهی، مقاومت اقتصادی

جهت دریافت رزومه کلیک نمایید