دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به استحضار می رساند، با عنایت به دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی .وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت بهره برداری به پیوست اعلام می شود

به استحضار می رساند، با عنایت به دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی .وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت بهره برداری به پیوست اعلام می شود