خوابگاه دانشجویی

خوابگاه دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولویت تخصیص خوابگاه:

به غیر از دانشجویان ساکن شهرهای کبودراهنگ، رزن، همدان و بهار به کلیه دانشجویان خوابگاه اختصاص داده می شوددانشجویان گرامی هزینه خوابگاه را در هر ترم تحصیلی به شماره حساب مربوطه نزد بانک تجارت واریز نموده و رسید آن را به امور دانشجویی دانشکده  تحویل نمایند.

شماره حساب خوابگاه: 2413060462