جلسه هم اندیشی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

هفدهمین جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری و مشاور رئیس و رئیس پردیس دانشکده های اقماری با ریاست محترم دانشگاه

هفدهمین جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری و مشاور رئیس و رئیس پردیس دانشکده های اقماری با ریاست محترم دانشگاه