جلسه روسای دانشگاههای شهرستان رزن

جلسه روسای دانشگاههای شهرستان رزن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حضور ریاست محترم دانشکده در اولین نشست فرماندار با روسای دانشگاههای شهرستان رزن با محوریت تشکیل دبیرخانه هم اندیشی و هماهنگی مجموعه آموزش عالی در شهرستان رزن

حضور ریاست محترم دانشکده در اولین نشست فرماندار با روسای دانشگاههای شهرستان رزن 
با محوریت تشکیل دبیرخانه هم اندیشی و هماهنگی مجموعه آموزش عالی در شهرستان رزن