جلسه توجیهی ویژه دانشجویان حسابداری

جلسه توجیهی ویژه دانشجویان حسابداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه توجیهی ویژه دانشجویان حسابداری ورودی 96 و 95 که با حضور مدیر گروه و استاد راهنما جناب اقای دکتر نادری برگزار شد و پس از توضیحات اعضای انجمن علمی و سخنرانی دکتر نادری جلسه بصورت پرسش و پاسخ از رئیس دانشکده توسط دانشجویان ادامه یافت دراین جلسه دانشجویان سوالات آموزشی و صنفی خود را مطرح نموده و پاسخ سوال مربوطه را دریافت نمودند

جلسه توجیهی ویژه دانشجویان حسابداری ورودی 96 و 95 که با حضور مدیر گروه و استاد راهنما دکتر نادری برگزار شد و پس از توضیحات اعضای انجمن علمی و سخنرانی دکتر نادری جلسه بصورت پرسش و پاسخ از رئیس دانشکده توسط دانشجویان ادامه یافت
دراین جلسه دانشجویان سوالات آموزشی و صنفی خود را مطرح نموده و پاسخ سوال مربوطه را دریافت نمودند