جلسه توجیهی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه توجیهی آموزشی و انگیزشی دانشجویان مدیریت دولتی با استاد راهنمای مدیریت دولتی آقای دکتر اصغری صارم

جلسه توجیهی آموزشی و انگیزشی دانشجویان مدیریت دولتی با استاد راهنمای مدیریت دولتی آقای دکتر اصغری صارم