جلسه ارتباط با صنعت

جلسه ارتباط با صنعت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

این جلسه با حضور هیات رئیسه دانشگاه،روسای دانشکده ها و نمایندگان صنعت استان همدان برگزار گردید

این جلسه با حضور هیات رئیسه دانشگاه،روسای دانشکده ها و نمایندگان صنعت استان همدان برگزار گردید