جشن هفته بسیج

جشن هفته بسیج


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به همین مناسبت بسیج دانشجویی دانشکده جشنی به مناسبت هفته بسیج و نابودی داعش برگزار نمود.

  به همین مناسبت بسیج دانشجویی دانشکده جشنی به مناسبت هفته بسیج و نابودی داعش برگزار نمود.