تعیین تکلیف محوطه دانشکده

تعیین تکلیف محوطه دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

محدوده مدنظر از محوطه ساختمان فرمانداری جهت الحاق به ساختمان جدید دانشکده در سطح شهرستان به همت آقای لطفی نماینده محترم و آقای سلامتی فرماندار محترم نهایی شد وبه استانداری ارسال خواهدشد.

محدوده مدنظر از محوطه ساختمان فرمانداری جهت الحاق به ساختمان جدید دانشکده در سطح شهرستان به همت آقای لطفی نماینده محترم و آقای سلامتی فرماندار محترم نهایی شد وبه استانداری ارسال خواهدشد.