تسلیت

تسلیت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

استاد ارجمند سرکار خانم قربانی بدینوسیله در گذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و همه بازماندگان تسلیت عرض نموده،از درگاه خداوند متعال غفران الهی برای آنمرحوم مسئلت مینماییم.

استاد ارجمند سرکار خانم قربانی 
بدینوسیله در گذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و همه بازماندگان تسلیت عرض نموده،از درگاه خداوند متعال غفران الهی برای آنمرحوم مسئلت مینماییم.