تبریک

تبریک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دینوسیله کسب مقام اول در مسابقات کیک بوکسینگ منطقه غرب کشور توسط دانشجویان قهرمان آقایان احسان بقال و محمد علی جهانبین راخدمت ایشان و خانواده دانشکده مدیریت وحسابداری تبریک عرض می نماییم

دینوسیله کسب مقام اول در مسابقات کیک بوکسینگ منطقه غرب کشور توسط دانشجویان قهرمان آقایان احسان بقال و محمد علی جهانبین راخدمت ایشان و خانواده دانشکده مدیریت وحسابداری تبریک عرض می نماییم