تبریک

تبریک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای امیر حسین صفایی کسب مقام سوم مسابقات کاراته منطقه چهار کشوری مایه مباهات و افتخار میباشد.این موفقیت رو خدمت شما و همه اعضای خانواده بزرگ دانشکده تبریک عرض مینماییم.

جناب آقای امیر حسین صفایی کسب مقام سوم مسابقات کاراته منطقه چهار کشوری مایه مباهات و افتخار میباشد.این موفقیت رو خدمت شما و همه اعضای خانواده بزرگ دانشکده تبریک عرض مینماییم.