تبریک

تبریک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای محمدعلی جهانبین کسب مقام سوم مسابقات موی تای استان همدان مایه مباهات و افتخار میباشد.این موفقیت رو خدمت شما و اعضای خانواده بزرگ دانشکده تبریک عرض مینماییم.

جناب آقای محمدعلی جهانبین کسب مقام سوم مسابقات موی تای  استان همدان مایه مباهات و افتخار میباشد.این موفقیت رو خدمت شما و اعضای خانواده بزرگ دانشکده تبریک عرض مینماییم.