بسیج دانشجویی شهید ابراهیمعلی معصومی برگزار می نماید...

بسیج دانشجویی شهید ابراهیمعلی معصومی برگزار می نماید...


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پخش فیلم سینمایی زمان و مکان

بسیج دانشجویی شهید ابراهیمعلی معصومی دانشکده برنامه پخش فیلم  سینمایی را دوشنبه شب ها به صورت یک هفته در میان  در محل نمازخانه خوابگاه اعتماد(1) برگزار می نماید.
اولین تاریخ پخش فیلم : 93/7/7