برگزاری کلاس آموزشی همکاران سیستم

برگزاری کلاس آموزشی همکاران سیستم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

چهارمین جلسه آموزش نرم افزار همکاران سیستم که با مساعدت های ویژه رییس محترم دانشکده آقای دکتر نادری صورت گرفت،در سایت دانشکده برگزار شد

چهارمین جلسه آموزش نرم افزار همکاران سیستم که با مساعدت های ویژه رییس محترم دانشکده آقای دکتر نادری صورت گرفت،در سایت دانشکده برگزار شد