برگزاری چالش مارشمالو

برگزاری چالش مارشمالو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری چالش مارشمالو کلاس: مباحث_ویژه مدیریت دولتی استاد: دکتر علی اصغری صارم دانشجویان: ورودی‌های مدیریت_دولتی سال 94 هدف: یادگیری کار تیمی، هماهنگی، رهبری، تخصیص بهینه منابع، ارتقای عملکرد گروهی

برگزاری چالش مارشمالو
کلاس: مباحث_ویژه مدیریت دولتی
استاد: دکتر علی اصغری صارم
دانشجویان: ورودی‌های مدیریت_دولتی سال 94
هدف: یادگیری کار تیمی، هماهنگی، رهبری، تخصیص بهینه منابع، ارتقای عملکرد گروهی