برگزاری مسابقات درون دانشکده ای پرس سینه

برگزاری مسابقات درون دانشکده ای پرس سینه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو یکدوره مسابقه پرس سینه در محل سالن بدنسازی دانشکده برگزار و آقایان :مهدی سرکانی (70-) و محمد حسن سعادت در وزن (70+) حائز رتبه اول شدنند. تربیت بدنی دانشکده

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو یکدوره مسابقه پرس سینه در محل سالن بدنسازی دانشکده برگزار و آقایان :مهدی سرکانی (70-) و محمد حسن سعادت در وزن (70+) حائز رتبه اول شدنند.

تربیت بدنی دانشکده