برگزاری مسابقات به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مسابقات به مناسبت روز دانشجو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به گزارش مسئول محترم تربیت بدنی دانشکده بمناسبت روز دانشجو مسابقات شطرنج در بین دانشجویان برگزار گردید و آقای ایوب مرادی بمقام قهرمانی دست یافت. همچنین یک دوره مسابقه تنیس روی میز با حضور 45 نفر از دانشجویان برگزار و آقای محمد رضا محمدی به مقام قهرمانی و آقای اصغر قاسمی نایب قهرمان مسابقات گردیدند.

به گزارش مسئول محترم تربیت بدنی دانشکده بمناسبت روز دانشجو مسابقات شطرنج در بین دانشجویان برگزار گردید و آقای ایوب مرادی بمقام قهرمانی دست یافت.

همچنین یک دوره مسابقه تنیس روی میز با حضور 45 نفر از دانشجویان برگزار و آقای محمد رضا محمدی به مقام قهرمانی و آقای اصغر قاسمی نایب قهرمان  مسابقات گردیدند.