بازدید و پیگیری از مشکلات دانشکده

بازدید و پیگیری از مشکلات دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید جناب آقای لطفی نماینده شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای سلامتی فرماندار شهرستان رزن از دانشکده جهت پیگیری و رفع مشکلات دانشکده

بازدید جناب آقای لطفی نماینده شهرستان رزن در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای سلامتی فرماندار شهرستان رزن از دانشکده جهت پیگیری  و رفع  مشکلات دانشکده