بازدید دکتر نادری از روند نصب عایق بام

بازدید دکتر نادری از روند نصب عایق بام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نصب عایق رطوبتی سقف ساختمان اصلی دانشکده توسط پیمانکار‌مربوطه

نصب عایق رطوبتی سقف ساختمان اصلی دانشکده توسط پیمانکار‌مربوطه